Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wielkie Oczy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów na działkach Nr ewid. 227,226/2, 226/1,234,233/2,-23371 w miejscowości Krowica Lasowa, Gmina Lubaczów, na działkach Nr ewid. 882, 883, 884/1,885/3, 885/2, 886/4, 886/2, 945, 946, 947, 922 ,594/1, 944, 943 ,942, 941, 940, 939, 938, 937 w miejscowości Łukawiec, Gmina Wielkie Oczy.
Data publikacji: 2019-07-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

Załączniki

  • Ilość pobrań: 20

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny