Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 06.05.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków - Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 58/13, cz.dz. 58/5, 59/4,59/6, 60/1, 61,15/3,15/1,14,13,12/2,12/1,11,5/4,5/3,5/2,5/1,4,3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów: 32, 31/2, 35/5,35/4,35/3, cz.dz. 35/2, cz.dz. 34/1, 31/3, cz.dz.31/4,31/5, cz.dz. 30/1, cz.dz. 27, 30/2,30/3,30/4,30/5,29/1,28/2,28/3,28/4,28/5 położonych w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbków-Opaka (Żuki) na działkach o nr ewid. gruntów: 17,18,19,20/1,58/13, cz.dz. 58/5, 59/4,59/6,60/1,61,16,15/3,15/1,14,13, 12/2, 12/1, 11, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 3 położonych w miejscowości Dąbków i na działkach nr ewid. gruntów: 32,31/2,35/5,35/3, cz.dz. 35/2, cz.dz. 34/1,31/3, cz.dz. 31/4, 31/5, cz.dz.30/1,26, cz.dz.27, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 29/1, 28/3, 28/4, 28/5 położonych w miejscowości Opaka
Data publikacji: 2019-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak

Załączniki

  • Ilość pobrań: 9

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny