Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe 2019

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Zadanie Nr 1: Wykonanie robót budowlanych przy obiekcie CEE i kompleksowym zagospodarowaniu terenu. Termin składania ofert: 10.01.2020 r., godz. 10:00 2019-12-31
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego) przy realizacji zadania pod nazwą: "Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Zadanie Nr 1: Wykonanie robót budowlanych przy obiekcie CEE i kompleksowym zagospodarowaniu terenu. Termin składania ofert: 31.12.2019 r., godzina 10:00 2019-12-23
Podziały działek w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy w celu wydzielenia działek pod drogę publiczną 4KD zgodnie z MPZP Lisie Jamy I. Termin składania ofert: 9.12.2019 r do godziny 10:00. 2019-12-02
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka - Termin składania ofert: 18.11.2019 r., godzina 10:00 2019-11-08
Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej im. Poety ks. Jana Twardowskiego - Termin składania ofert: 14.11.2019 r., godzina 10:00 2019-10-31
Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni Dolnej - Termin składania ofert: 18.10.2019 r., godzina 15:00 2019-10-11
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów - Termin składania ofert: 3.09.2019 r., godzina 10:00 2019-08-29
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: "Podniesienie jakości życia poprzez rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w Krowicy Hołodowskiej w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną". Termin składania ofert: 4.07.2019 r., godzina 10:00 2019-07-01
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Baszni Dolnej - dostawa wyposażenia - termin składania ofert: 3.06.2019 r. godz: 11:00 2019-05-24
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w Krowicy Hołodowskiej w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną 2019-05-16
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny