Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ""Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997/10; 1027; 1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna,
Data publikacji: 2019-04-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
IKR.6220.5.2018    
Lubaczów, 17 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Aureli Śmigielska ABA Invest sp. z o.o., sp.k., Narama ul. Dębowa 72, 32-095 Iwanowice - Pełnomocnika Polska Siarka Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów do istniejącej bocznicy kolejowej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny  1029 (Tk) obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów", na działkach o nr ewid. 491; 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 156; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna

WÓJT GMINY LUBACZÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż, w dniu 17 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ""Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów do istniejącej bocznicy kolejowej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny  1029 (Tk) obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów", na działkach o nr ewid. 491; 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 156; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna.

W dniach od 17 kwietnia 2019 r. do dnia 17 maja 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji Wójta Gminy Lubaczów w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów przy ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15w, w godzinach pracy Urzędu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny