Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wniesieniu odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP odmawiającej Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Lubaczowskiego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiorników (rowy drogowe, rowy melioracyjne, cieki oraz rzeki) z powierzchni przebudowanej drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Budomierz na odcinku Lubaczów -Budomierz w km 6+176 -17+550.
Data publikacji: 2019-12-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Rafał Hadel

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny