Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego) przy realizacji zadania pod nazwą: "Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Zadanie Nr 1: Wykonanie robót budowlanych przy obiekcie CEE i kompleksowym zagospodarowaniu terenu. Termin składania ofert: 31.12.2019 r., godzina 10:00
Data publikacji: 2019-12-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Krzysztof Krzemiński

Załączniki

  • Ilość pobrań: 25

  • Ilość pobrań: 13

  • Ilość pobrań: 18

  • Ilość pobrań: 10

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny