Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej W Lubaczowie z dnia 4 października 2006r.
Data publikacji: 2006-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr 61, poz. 642) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie:

§ 1

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie:
1. Anna Flis - Przewodniczący Komisji
2. Alicja Rozwód - Zastępca Przewodniczącego
3. Józef Chmiel - Członek Komisji
4. Bogdan Piotr Maślanka - Członek Komisji
5. Małgorzata Mendyk - Członek Komisji
6. Krzysztof Suchy - Członek Komisji
7. Anna Truchan - Członek Komisji

§ 2

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie jest Urząd Gminy Lubaczów ul. Jasna 1 – sala narad, pok. Nr 6.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny