Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjny i Oświaty - stanowiska
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Referat Organizacyjny i Oświaty Stanowiska

 1. kierownik - Sekretarz Gminy,
 2. stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 3. stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego i archiwum,
 4. stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 5. stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i informacji niejawnych,
 6. stanowisko ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, BHP,
 8. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
 9. stanowisko ds. kadr, oświaty i kultury,
 10. kierowca autobusu,
 11. opiekun dzieci dowożonych,
 12. sprzątaczka,
 13. sprzątaczka.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny