Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjny i Oświaty - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Referat Organizacyjny i Oświaty

 Kierownik Referatu  - mgr inż. Mariusz Pieróg
(pokój nr. 14)

Pracownicy Referatu:
 1. mgr Anna Michalik (pokój nr. 4) - stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 2. mgr Agnieszka Kopciuch (pokój nr. 4) - stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego i archiwum,
 3. mgr Katarzyna Dubiel (pokój nr. 4) - stanowisko ds. obsługi  urzędu,
 4. mgr Lucjana Soroń (pokój nr. 11) - stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 5. mgr Marta Nicpoń (pokój nr. 11) - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
 6. mgr Zbigniew Cencora (pokój nr. 11) - stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego,
 7. mgr Anna Janczura (pokój nr. 12) - stanowisko ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 8. mgr Agata Antonik (pokój nr. 12) - stanowisko ds. kadr, oświaty i kultury,
 9. Józefa Hanczakowska (pokój nr. 14) - stanowisko ds. obsługi organizacyjnej oświaty
 10. Mariusz Chomyszyn - kierowca autobusu,
 11. Maria Litwin - opiekun dzieci dowożonych,
 12. Irena Nicpoń - sprzątaczka,
 13. Wiesława Misztal - sprzątaczka.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny