Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa

p.o. Kierownika Referatu mgr Katarzyna Goniak (pokój nr 7)

Pracownicy referatu:

 1. Robert Motyka (pokój nr. 1) - stanowisko ds. budownictwa i eksploatacji obiektów komunalnych,
 2. mgr Krzysztof Szczybyło (pokój nr. 1) - stanowisko ds. inwestycji sieciowych,
 3. mgr inż. Aleksander Butyński (pokój nr. 1) - stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury komunalnej,
 4. Bogdan Czucha (pokój nr. 1) - stanowisko ds. inkasa
 5. Zdzisław Zielnik (pokój nr. 10) - leśniczy lasów gminnych,
 6. Tadeusz Zaborniak (pokój nr. 10) - leśniczy lasów gminnych,
 7. Barbara Kopciuch (pokój nr. 15) - stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji,
 8. mgr inż. Krzysztof Krzemiński (pokój nr. 15) - stanowisko ds. zamówień publicznych,
 9. mgr inż. Władysław Szutka (pokój nr. 15) - stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 10. mgr Damian Jaremkiewicz
 11. mgr Anna Chmielowiec (pokój nr 23) - stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny