Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2020
Data publikacji: 2020-02-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach.
Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-08 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 12 kwietnia 2018 r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie ustalenia terminów dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-29 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-29 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-28 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-04 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i nadania mu regulaminu
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-04 z sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny oraz na potrzeby mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej.
Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 45a/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-28 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.05.2020 do 31.07.2020 r.
Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Opaka.
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów.
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dąbków.
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-31 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-24 zmieniające zarządzenie Nr 28/2020/K z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do odbywania kwarantanny
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-24 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-23 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie szczegółowych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Lubaczów na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS CoV-2
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie ustalenie opłaty dziennej za pobyt w pomieszczeniach przeznaczonych do obowiązkowej kwarantanny
Zarządzenie nr 28/2020/K Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie wskazania pomieszczeń do odbywania kwarantanny
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-17 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie podjęcia działań w związku z przeciwdziałaniem sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19
Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. przeciwdziałania sytuacji zagrożenia KORONAWIRUSEM covid-19
Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-05 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.
Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-27 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie zmian w Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez Kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku
Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskanie z lasów mienia gminnego na okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r.
Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie
Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2020 r.
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w 2020 roku.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny