Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2020
Data publikacji: 2020-02-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie podjęcia działań w związku z przeciwdziałaniem sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez Kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku
Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskanie z lasów mienia gminnego na okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r.
Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie
Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2020 r.
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w 2020 roku.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny