Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2020

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2020:
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej Nr 202/1547 2020-01-23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubaczowa o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS Ixl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr. ewid. 166/1, 166/2, 165,173, 175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40,212/1,213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów 2020-01-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 141/2, 141/3 w miejscowości Antoniki 2020-01-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki na działkach o nr ewid. gruntów: 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 2020-01-03
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki na działkach o nr ewid. gruntów 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 2020-01-03
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny