Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Strategia rozwoju

Drukuj

STRATEGIA ROZWOJU

Misja Gminy Lubaczów na lata 2007-2015 jest kontynuacją dotychczasowej misji Gminy opracowanej w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów

U Nas, w Gminie Lubaczów, otwieramy drzwi Zjednoczonej Europy. Jej demokratyczne wzorce służą nam do podejmowania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Tworzymy wspólnotę samorządową, w której nowe inwestycje oraz czyste środowisko naturalne mogą współistnieć bez wzajemnej szkody. Nasi rolnicy, w rodzinnych gospodarstwach wytwarzają płody rolne, wykorzystywane do produkcji zdrowej żywności. Przedsiębiorcom oferujemy atrakcyjne tereny inwestycyjne, dobrze przygotowanych pracowników oraz wszelką możliwą pomoc. Zapraszamy turystów szukających ciszy i spokoju, kontaktu z naturą, zainteresowanych bogatym, wielokulturowym dziedzictwem gminy. .

Ramy Strategii wyznacza 5 głównych obszarów strategicznych, tj.:

  • ROZWÓJ GOSPODARCZY
  • INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
  • ROLNICTWO
  • KAPITAŁ SPOŁECZNY
  • TURYSTYKA

Obszary te, jako kluczowe dla społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Lubaczów, określone zostały na podstawie wniosków wynikających z aktualnej diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy oraz analizy zachodzących procesów zmian w różnych sferach aktywności Gminy. Układ każdego z obszarów strategicznych zawiera cel strategiczny oraz cele szczegółowe. Kolejność celów strategicznych, jak i celów szczegółowych w ramach każdego z celów strategicznych nie odzwierciedla priorytetów ich realizacji.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 22

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny