Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2016

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa linii kablowej oświetleni 2016-12-30
  ZARZĄDZENIE NR 93/2016 WÓJTA GMINY LUBACZÓW WÓJT GMINY LUBACZÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej 2016-12-30
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1308/2, 1308/1, 1309/1, 1309/7 w miejscow 2016-12-29
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 101/3, 62, 16/9, 17 w miejscowości Hurcze 2016-12-29
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 90/14, 90/5 w miejscowości Basznia Dolna 2016-12-28
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. gruntów: 558, 547, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 2016-12-28
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa linii kablowej oświet 2016-12-21
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 2016-12-20
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ty 2016-12-20
  Obwieszczenie o wszczęciu przez dnia 05 grudnia 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oles 2016-12-15
  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości Uproszczonych Planów Urządzania Lasu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 2016-12-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą 2016-12-14
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tymce i Załuże 2016-12-13
  Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwest 2016-12-09
  Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji ce 2016-12-08
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2016-12-08
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1 2016-12-07
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji 2016-12-07
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 2016-12-07
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 101/3, 2016-12-07
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 2016-12-02
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w 2016-12-01
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarn 2016-12-01
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 101/3, 62, 16/9, 17 w miejscowości Hurcze ̵ 2016-12-01
  OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tymce i Za 2016-12-01
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa linii napowietrznej oświ 2016-11-28
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia uli 2016-11-23
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa linii napowietrznej oświet 2016-11-22
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1188/2, 1188/1, 1187 w miejscowości Młodów 2016-11-22
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr 2016-11-09
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid 2016-11-09
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr 2016-10-31
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1188/2, 1188/1, 1187 w miejs 2016-10-28
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1188/2, 1188/1, 1187 w miejscowości Młodów 2016-10-18
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 2016-10-17
  OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów 2016-10-03
  OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-10-03
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1187, 1188/ 2016-09-21
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach n 2016-09-06
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1014, 1015, 1016 w miejscowości Młodów 2016-08-18
  O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejsco 2016-08-17
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej nN na kablową wraz z wymianą przyłączy do budynków mieszkalnych w związku z przyłączeniem odbiorcy na działka 2016-08-17
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszk 2016-08-12
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci gazowej średn 2016-08-04
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SZCZUTKÓW – PREWEDY” 2016-08-04
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości 2016-07-29
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukt 2016-07-29
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice, dla którego wszczęto postępow 2016-07-29
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej nN na kablową wraz z wymianą przyłączy do budynków mieszka 2016-07-26
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1014, 1015, 1016 w miejscow 2016-07-26
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Przebudowę linii napowietrznej nN na kab 2016-07-22
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej na działka 2016-07-22
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1014, 1015, 1016 w miejscowości Młodów 2016-07-18
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym P 2016-07-11
  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie "Budowa przepustu masywnego w km 41,521 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne na działce nr ewid 144 obręb 23 Anton 2016-07-11
  obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej złożonej z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji energii elektrycznej na działkach nr ewid. 90 2016-07-07
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy linii napowietrznej nN na kablo 2016-06-21
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1014, 1015, 2016-06-20
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. gruntu: 1575 w miejscowości Załuże 2016-06-06
  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie 2016-05-30
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: Budowie elektrowni wiatrowej złożonej z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji en 2016-05-25
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. 2016-05-25
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna i Podlesie 2016-05-23
  OBWIESZCZENIE o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce 2016-05-23
  OBWIESZCZENIE wydaniu postanowienie Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce 2016-05-23
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/3, 483, 482/2, 479, 478, 471/2, 471/1, 470, 465/1, 2016-05-20
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. gruntu: 1575 w miejscowoś 2016-05-13
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia boiska sportowego na 8-miu masztach oświetleniowych na działkach o nr ewid. gruntów: 1203/11, 1205/2 w miejscowości Kro 2016-05-13
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 15/1, 15/2, 16, 23, 37, 54/6w miejscowości Dąbków 2016-05-12
  OBWIESZCZENIE o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne 2016-05-10
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne) w 2016-05-10
  PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu skierowanego do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód 2016-04-28
  PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu skierowanego do szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz 2016-04-28
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/3, 483, 482/2, 47 2016-04-27
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia boiska sportowego na 8-miu masztach oświetleniowych na działkach o nr ewid. gr 2016-04-21
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 15/1, 15/2, 16, 23, 37, 54/6 w miejsco 2016-04-20
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntów 1615 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1615, 2016-04-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 20/1, 38, 43/1, 44/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewi 2016-04-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 169/2, 170, 171/1, 171/2, 173, 174, 199, 200, 201, 202, 203, 204 i budowa sieci k 2016-04-18
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 439/7, 439/10, 439/6, 438, 434 oraz 1121, 1112, 1118 w miejscowości Zał 2016-04-18
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/3, 483, 482/2, 479, 478, 471/2, 471 2016-04-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działk 2016-04-15
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez PZDW w Rzeszowie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia boiska sportowego na 8 - miu masztach oświetleniowych na działkach o 2016-04-14
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Piastowo, Gmina Lubac 2016-04-11
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia umarzające w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu i uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów 2016-04-07
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków na działce o n 2016-04-05
  Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województw 2016-04-04
  Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2016-04-04
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej z zagospodarowaniem otoczenia wraz ze zmianą sposobu użytkowania 2016-03-29
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 32 L=73,0 m z przyłączami gazowymi PE- dn 25 L=3,0 m × 2 szt. na terenie działek o nr ewid. g 2016-03-29
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 oraz przyłączy kablowych YAKXS 4x35 mm2 na działkach o nr ewid. gruntów: 27, 33, 29/1, 29/2, 28/3, 28/ 2016-03-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntów 1615 oraz budowa sieci kanalizacji sani 2016-03-25
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 439/7, 439/10, 439/6, 438, 4 2016-03-24
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2016-03-23
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 484/2, 484/ 2016-03-23
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego na ośmiu masztach oświetleniowych na działk 2016-03-23
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 20/1, 38, 43/1, 44/1 oraz budowa sieci 2016-03-23
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 20/1, 38, 43/1, 44/1 oraz budowa sieci 2016-03-23
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntów 1615 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. grun 2016-03-22
  PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Dom 2016-03-21
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszk 2016-03-18
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc siedzących każda na boisku sportowym na działce nr ewid. 602/2 w miejsc 2016-03-17
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. gruntów: 485, 547, 527, 526/1, 526/2, 525, 524, 523/2, 523/1, 522, 521, 528 2016-03-16
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki o nr ewid. gruntów: 199, obr. Mokrzyca, gm. Lubaczów 2016-03-15
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Krowica Sama na działce o nr ewid. gruntów 804/8 2016-03-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew 2016-03-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr e 2016-03-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewi 2016-03-15
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci kanalziacji sanitarnej na działka 2016-03-15
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 169/2, 170, 171/1, 171/2, 173, 174, 199, 200, 201, 202, 203, 2016-03-14
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 439/7, 439/10, 439/6, 438, 434 oraz 1121, 1112, 1118 w miejsc 2016-03-14
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 15/1, 15/2, 16, 23, 3 2016-03-14
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 439/7, 439/10, 439/6, 438, 434 oraz 1121, 1112, 1118 w miejsc 2016-03-09
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 L=57,0m z przyłączem gazowym PE- dn 25 L=5,0m, na terenie działek o nr ewid. gruntów: 847/2, 2016-03-07
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE & 2016-03-03
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 oraz przyłączy kablowych YAKXS 4x35 mm2 na działkach o nr e 2016-03-03
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 32 L=73,0 m z przyłączami gazowymi PE- dn 25 L=3, 2016-03-03
  Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Lubaczów dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej z zagospodarowaniem otoczenia wraz 2016-03-02
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 oraz przyłączy kablowych YAKXS 4x35 mm2 na działkach o nr ewid. gruntów: 27, 33, 29/1, 29/2, 2016-02-29
  Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” 2016-02-26
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 32 L=73,0 m z przyłączami gazowymi PE- dn 25 L=3,0 m 2 szt, na terenie działek o n 2016-02-24
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc siedzących każda na boisku s 2016-02-24
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. gruntów: 485, 547, 527, 526/1, 5 2016-02-23
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Krowica Sama na dział 2016-02-22
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej, na terenie działki o nr ewid. gruntów: 199, obr. Mokrzyca, gm. Lubacz 2016-02-22
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. gruntów: 485, 547, 527, 526/1, 526/2, 525, 524, 5 2016-02-18
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym P 2016-02-17
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadniającym pozytywnie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w aspekcie ochrony pasa drogowego inwestycji pod nazwą Rozbudowa linii kablowej oświetlen 2016-02-16
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-d 2016-02-16
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 oraz prz 2016-02-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 434, 438, 4 2016-02-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 169/2, 170, 171/1, 171 2016-02-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. gruntów 1615 oraz budowa sieci k 2016-02-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 20/1, 2016-02-16
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej elektroener 2016-02-12
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 L=57,0m z przyłączem gazowym PE- dn 25 L=5,0m, na 2016-02-12
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 2016-02-08
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki o nr ewid. gr 2016-02-08
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 L=57,0 m z przyłączem gazowym PE – dn25 L=5,0m na terenie dzia 2016-02-03
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych 2016-02-03
  Obwieszczenie o wydaniu decyzja nr 1/2016/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 na działkach numer ewidencyjny: 354, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy, Gm 2016-02-03
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: elektrowni wiatrowej złożonej z jednej turbiny o mocy do 3,5 MW, wykorzystującej energię wiatru do produkcji ene 2016-02-02
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-40 L 2016-02-01
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 32 z przyłączami gazowym 2016-01-29
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięci 2016-01-28
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji tran 2016-01-27
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 oraz przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm2 2016-01-25
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kopalni siarki Basznia II w miejscowości Podlesie, gm. Lubaczów, powiat Lubaczów. 2016-01-25
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Kr 2016-01-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 485, 521, 5 2016-01-14
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej ele 2016-01-13
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. gruntów 199 w 2016-01-13
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 na działkach numer ewidencyjny: 354, 446/1 w m 2016-01-11
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia pn Budowa elektroenergetycznej linii kablo 2016-01-08
  Obwieszczenie o wydaniu przez PZDW w Rzeszowie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, napowietrznej stacji transfor 2016-01-08
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 na działkach nr ewid.: 354, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy 2016-01-07
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 na działkach nr ewid.: 354, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy 2016-01-05
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym P 2016-01-05
  Ogłoszenia w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2016-01-04
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny