Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjny i Oświaty - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Referat Organizacyjny i Oświaty

Kierownik Referatu - mgr Janusz Czernysz (pokój nr. 10)

Pracownicy Referatu:
 1. mgr Anna Michalik (pokój nr. 4) - stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 2. mgr Agnieszka Kopciuch (pokój nr. 4) - stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego i archiwum,
 3. mgr Lucjana Soroń (pokój nr. 11) - stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 4. mgr Marta Nicpoń (pokój nr. 11) - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
 5. mgr Zbigniew Cencora (pokój nr. 9) - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 6. mgr Agata Antonik (pokój nr. 9) - stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i kadr,
 7. mgr Katarzyna Dubiel (pokój nr. 10) - stanowisko ds. działalności gospodarczej, młodocianych i rozliczeń finansowych,
 8. Mariusz Chomyszyn - kierowca autobusu,
 9. Maria Litwin - opiekun dzieci dowożonych,
 10. Irena Nicpoń - sprzątaczka,
 11. Wiesława Misztal - sprzątaczka.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny