Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Finansowy - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Referat Finansowy

Kierownik Referatu - mgr Beata Paryniak (pokój nr. 18)

Pracownicy referatu:
  1. Danuta Pomorska (pokój nr. 18) - stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej,
  2. mgr Bożena Fircowicz (pokój nr. 18) - stanowisko ds. księgowości budżetowej,
  3. mgr Grażyna Sopel-Mathlouthi (pokój nr. 18) - stanowisko ds. księgowości budżetowej,
  4. mgr Anna Tabaczek (pokój nr. 19) - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
  5. Maria Dziadura (pokój nr. 19) - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
  6. mgr Jolanta Bębnik (pokój nr. 19) - stanowisko ds. księgowości podatkowej,
  7. mgr Łucja Lasowa (pokój nr. 14) - stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
  8. Józefa Hanczakowska (pokój nr. 14) - stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
  9. mgr Grażyna Mazur (pokój nr. 14) - stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
  10. mgr Małgorzata Ilnicka (kasa) - kasjer.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny