Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Finansowy - pracownicy
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Referat Finansowy

Kierownik Referatu - mgr Beata Paryniak (pokój nr. 17)

Pracownicy referatu:
  1. mgr Grażyna Sopel-Mathlouthi (pokój nr. 17) - stanowisko ds. księgowości budżetowej,
  2. mgr Anna Misiło (pokój nr. 17) - stanowisko ds. księgowości budżetowej,
  3. mgr Anna Tabaczek (pokój nr. 18) - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
  4. mgr Joanna Kornaga (pokój nr. 18) - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
  5. mgr Jolanta Bębnik (pokój nr. 18) - stanowisko ds. księgowości podatkowej,
  6. mgr Łucja Lasowa (pokój nr. 16) - stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
  7. mgr Grażyna Mazur (pokój nr. 16) - stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
  8. mgr Małgorzata Ilnicka (pokój nr. 16) - stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej,
  9. lic. Natalia Mazurkiewicz (pokój nr. 16) - stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej,
  10. mgr Małgorzata Ilnicka (kasa) - kasjer.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny