Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Podatki na rok: 2004
Data publikacji: 2004-03-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Na rok 2004 w zakresie podatku od nieruchomości ustala się stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości :

1. od gruntów:
a/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni 0,61 zł
b/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,41 zł
c/pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,06 zł
2. od budynków lub ich części:
a/mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej0,30 zł
b/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej12,24 zł
c/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej8,01 zł
d/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej3,49 zł
e/od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statustowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej2,93 zł
3.od budowli, których wartość określana jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7:
a/związanych z produkcją i dostawą wody0,7%
ich wartości
b/związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków0,1%
ich wartości
c/pozostałych2%
ich wartości
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny