Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanita
Data publikacji: 2015-04-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.5.2014 Lubaczów, 23.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 81, 62, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 16/1 w miejscowości Hurcze”, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.36.2015 z dnia 23.04.2015 r. uzgadniając pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny