Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 101/3, 62, 16/9, 17 w miejscowości Hurcze ̵
Data publikacji: 2016-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.24.2016 Lubaczów, 01.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 101/3, 62, 16/9, 17 w miejscowości Hurcze” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.128.2016 z dnia 01.12.2016 r. uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z następującym warunkiem:
- przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1671R Oleszyce – Borchów – Lubaczów (działka nr ewid. 62 w miejscowości Hurcze) linią kablową oświetlenia ulicznego YAKY 4×25 mm2 wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż.  Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny