Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2018
Data publikacji: 2018-01-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
Zarządzenie nr 150/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-20 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-17 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-17 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 145/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-17 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-11 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Lubaczów treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nekluarnych wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”.
Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do siódmego przetargu
Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-05 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Antoniki, Podlesie i Budomierz.
Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do ósmego przetargu
Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do ósmego przetargu
Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-12-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do siódmego przetargu
Zarządzenie nr 131/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-29 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok "
Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-23 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-23 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-21 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-11-06 zmieniające Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-31 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 02.11.2018 r. do 31.01.2019 r.
Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-04 w sprawie zmian w budzecie
Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-15 w sprawie uznania za celowe powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów” oraz zlecenia jego wykonania Stowarzyszeniu Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji
Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-10-04 w sprawie przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia obronnego
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r
Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-20 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania:"Przebudowa drogi gminnej nr 132586R Załuże Pilipy km 0+150-0+567" oraz remont drogi gminnej Nr 132565R dz. Nr ewid. 280, Mokrzyca obwodnica w km 0+250-0+580
Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-17 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r.
Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu.
Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do siódmego przetargu.
Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do siódmego przetargu.
Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-13 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku
Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-07 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.
Zarządzenie nr 104a/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-07 w sprawie powołania komisji ds. ustalania strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w roku 2018.
Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-09-03 w spawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-28 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Bałaje
Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-27 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2018 r.
Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-27 w srawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy lubaczów za pierwsze półrocze 2018 r.
Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-08 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-08-08 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku
Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-24 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Krowicy Lasowej w 2018 roku
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-24 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-23 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczenia niskiej emisji realizowane na terenie gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2018 r. na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczenia niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-20 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację i nadzór inwestorski nad zadaniem (projektem): Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Lubaczów i Horyniec – Zdrój
Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-16 zmiany w budzecie
Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-16 w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego położonego na działce o nr ewid. gr. 717/3 w Baszni Górnej
Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-13 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych i materiałów
Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-10 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów edycja 2018
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-10 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej
Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-05 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-07-05 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-28 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-26 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego i likwidacji dróg wewnętrznych położonych w obrębach geodezyjnych: Bałaje, Załuże i Tymce
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. ustalenia regulaminu konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” - edycja 2018
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu.
Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-19 w sprawie przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-14 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Sama
Zarządzenie nr 59a/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-11 w sprawie wniosku o możliwość spłaty pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 59b/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-11 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 59c/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-11 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 59d/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-11 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-06-07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-30 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej
Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-30 w sprawie zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r..
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-30 w sprawie postępowania na wypadek przerw w dostawach wody na terenie Gminy Lubaczów .
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-16 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-15 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenia dotacji dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczenia niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów .
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-15 w sprawie ustalenia terminów dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-15 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczenia niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-05-15 w sprawie harmonogramu wydarzeń z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Lubaczów
Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-30 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 02.05.2018r. do 31.07.2018r.
Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-12 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-12 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-12 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-12 w sprawie organizacji punktu kontaktowego HNS na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przekwalifikowania sprzętu w gminnym magazynie obrony cywilnej
Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu.
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-04-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-27 w sprawie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2018 r.
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szczutków.
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów.
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Karolówka.
Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno -Urbanistycznej
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-03-07 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-26 w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Lubaczów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-19 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy
Zarządzenie nr 16a/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-09 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok 2018
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-06 w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2018 w Urzędzie Gminy Lubaczów oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-06 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-05 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-02-01 w sprawie ustalenia cen za drewno
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-01-23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania (projektu): „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-01-22 w sprawie o ustaleniu dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę w 2018 r.
Zarządzenie nr 2a/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-01-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2018 r.
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2018-01-08 w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na szkolenie okresowe BHP
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny