Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

za 2017

Drukuj

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok


Złożone do 30 kwietnia 2016 r wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego zgodnie z art 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy


Osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Lubaczów

Radni Rady Gminy Lubaczów

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubaczów

Złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko zgodnie z art 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubaczów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny