Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 września 2018 r. dot. losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych /Nr 1 ? 7/ ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Data publikacji: 2018-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Informacja Komisarza
Wyborczego w Przemyślu
z dnia 24 września2018 r.  


Na podstawie art. 182 § 7  ust. 2 Kodeksu wyborczego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w celu powołania w Gminie Lubaczów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Przemyślu

informuje, że w dniu 27 września 2018  r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Lubaczów  - pok. nr 6  odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych /Nr 1 ? 7/ ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                                    

Komisarz Wyborczy w Przemyślu
Krzysztof Tryksza
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny