Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Konsultacje programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Data publikacji: 2019-11-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Anna Janczura
Działając w oparciu o uchwałę Nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 08.11.2019 r. zbierane są opinie, propozycje, sugestie, wnioski i uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie  Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Projekt w/w uchwały zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów w dziale prawo lokalne, zakładka "projekty uchwał" oraz zakładce "Organizacje pozarządowe" dnia 08.11.2019 r.

Termin nadsyłania opinii, propozycji, sugestii, wniosków i uwag do w/w projektów uchwał w formie pisemnej upływa  22.11.2019 r.

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,53 MB

    Ilość pobrań: 2

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny