Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Data publikacji: 2021-11-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Anna Janczura

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Lubaczów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Lubaczów, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na 2022 rok.

Zaproponowany Program będzie stanowił podstawę współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w zakładce " Organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od 12.11. 2021 r. do 26.11.2021 r.  poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego: a.janczura@gminalubaczow.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów.

Formularz opinii do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,19 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,47 MB

  Ilość pobrań: 3

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,19 MB

  Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny