Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zastępca Wójta

Drukuj

mgr inż. Krzysztof Kozioł

tel. 16 632-16-84 fax. 17 717-36-55


1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
3. Do zadań Zastępcy Wójta należy kierowanie Referatem Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa oraz wykonywanie nadzoru nad Referatem Rozwoju i Promocji Gminy i Zakładem Usług Komunalnych w Załużu

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny