Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35mm2 na działkach nr ewid. Gruntów: 814,815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów
Data publikacji: 2021-02-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny