Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych /Nr 1 – 7/
Data publikacji: 2006-10-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zawiadomienie

Na podstawie § 9 ust 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy / M. P. Nr 61, poz. 641/

Gminna Komisja Wyborcza w Lubaczowie

informuje, że w dniu 19 października 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - pok. nr 6 Urzędu Gminy Lubaczów odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych /Nr 1 - 7/ powoływanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Anna Flis

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny