Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Obwieszczenia

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o zakończeniu OOŚ 2018-06-12
  Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania 2018-05-16
  Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2018-01-03
  OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-12-12
  Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-12-05
  Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania 2017-05-31
  Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-05-12
  Spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-04-25
  Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-04-12
  Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-04-05
  Spotkania w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-03-14
  Zaproszenie do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 2017-03-08
  OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 2017-03-06
  Nabór członków Komitetu Rewitalizacji 2017-02-14
  Ogłsozenie o spotkaniach 2017-01-19
  OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów 2017-01-05
  OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-01-05
  OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubaczów 2016-12-29
  OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2016-12-29
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny