Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1xl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr. ewid. 166/1,166/2,165, 173,175 w m. Lubaczów i działkach nr ewid. 40, 212/1, 213 w m. Mokrzyca.
Data publikacji: 2019-12-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny