Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2020 rok
Data publikacji: 2021-06-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stanisław Woś
Wójt Gminy Lubaczów informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) został opracowany Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2020 rok. Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz stanu realizacji uchwał Rady Gminy Lubaczów.
Raport rozpatrywany będzie będzie w pierwszej kolejności na sesji Rady Gminy Lubaczów w dniu 29 czerwca 2021 r.

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 1,99 MB

    Ilość pobrań: 40

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny