Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o zakończeniu OOŚ
Data publikacji: 2018-06-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn

Wójt Gminy Lubaczów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały Nr L/474/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
    w pokoju nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów, (lubaczow.com.pl w zakładce Rewitalizacja), oraz na stronie podmiotowej gminy
    w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.lubaczow.com.pl) (załączniki poniżej).

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny