Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data publikacji: 2018-09-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie
z dnia  18 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Lubaczów
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów w okręgach wyborczych nr 5 i 13, utworzonych dla wyboru Rady Gminy Lubaczów  jest równa liczbie radnych wybieranych w tych okręgach, Gminna Komisja Wyborcza w Lubaczowie  działając na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.),
w z y w a
komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 5 obejmującym miejscowości: SZCZUTKÓW, KROWICA LASOWA oraz nr 13  obejmującym: KAROLÓWKA, MŁODÓW: ulica SZKOLNA numery parzyste od 20 do 42 i od numeru 43 do końca ulicy, ulica ŚW. FLORIANA,  ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Termin dokonania dodatkowych zgłoszeń ulega przedłużeniu o kolejne 5 dni tj. do dnia 24 września 2018 r.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie, ul. Jasna 1 ( pok. nr 6) , 37 - 600 Lubaczów w  dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r. (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 14:00 - 15:00.

    Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie


Mariusz Frant


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny