Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2006
Data publikacji: 2006-01-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2006

Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 1a/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubaczów do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu”
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z placu szkolnego w Krowicy Samej.
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Młodów.
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie obniżenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania członków komisji do wyceny tarcicy sosnowej i krawędziaków na dach w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie likwidacji działającego przy Urzędzie Gminy Lubaczów Gospodarstwa Pomocniczego pn. Gospodarstwo Komunalne w Lubaczowie
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowsiak kierowników w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych Gminy Lubaczów
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubaczów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 14/2006Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 15/2006Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Młodów oznaczonych nr dz. 1628/6 o pow. 0,0763 ha, 1628/7 o pow. 0,0795 ha, 1628/8 o pow. 0,0809 ha, 1628/1 o pow. 0,0861 ha 1628/2 o pow. 0,0913 ha, 1628/1 o pow. 0,0958 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży drewna budowlanego na wykonanie dachu w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej.
Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Młodów oznaczonej nr dz. 1229/8 o pow. 0,1761 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia prognozy spłaty długu Gminy Lubaczów na dzień 31 grudnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przedstawienia z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z placu szkolnego w Załużu.
Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Tymce oznaczonej nr dz. 331/4 o pow. 0,46 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości położonej we wsi Młodów oznaczonej nr dz. 1010/2 o pow. 0,0358 ha.
Zarządzenie Nr 26a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 27a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2006 r.
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2006 r.
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Lisie Jamy oznaczonej nr dz. 998 o pow. 0,1900 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu.
Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów 2006 r.
Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeprowadzenia przetargu położonej we wsi Tymce oznaczonej nr dz. 331/4 o pow. 0,4600 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 49/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lisie Jamy oznaczonej nr dz. 998 o pow. 0,1900 ha, 999 o pow. 0,1900 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 51/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wniosku o wyrażanie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę.
Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 54/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.
Zarządzenie Nr 55/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych oraz w sprawi sprzedaży cegły i drewna budowlanego.
Zarządzenie Nr 56/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej.
Zarządzenie Nr 57/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 58/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 59/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 59a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na prefinansowanie projektu „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Młodów poprzez utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego.”
Zarządzenie Nr 59b/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 60/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 61/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 62/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2006 r.
Zarządzenie Nr 63/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 64/2006 Wójta Gminy Lubaczów s prawie powołania komisji.
Zarządzenie Nr 63/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Zarządzenie Nr 66/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 67/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 68/2006 Wójta Gminy Lubaczów zmieniając Zarządzenie Nr 59/2006 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 68/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 69/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 70/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 71/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 72/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 73/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 74/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Basznia Dolna oznaczonej nr dz. 320 o pow. 0,1100 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 75/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Basznia Górna oznaczonej nr dz. 1076 o pow. 0,2700 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 76/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 77/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 78/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 79/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód na użytkach rolnych powstałych na skutek suszy w 2006 r.
Zarządzenie Nr 80/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 81/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickej.
Zarządzenie Nr 82/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Lisich Jamach.
Zarządzenie Nr 83/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 84/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 85/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 85a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 86/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 87/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o Możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 88/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie Nr 89/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi: - Basznia Górna nr dz. 1076 o pow. 0,27 ha, - Basznia Dolna oznaczonej nr dz. 320 o pow. 0,11 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 90/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 91/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 92/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Młodowie.
Zarządzenie Nr 93/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie notarialnej zmiany działki nr 262/2 o pow. 0,010 ha stanowiąca własność Pana Knap Marek s. Adama i Zofii zam. Budomierz 37 położonych w miejscowości Budomierz.
Zarządzenie Nr 94/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 94 a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zmiany przeznaczenia nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 95 /2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 96/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 97 /2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 98 /2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 99/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 100/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 101/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2006 r.
Zarządzenie Nr 102/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Basznia Górna oznaczonej nr dz. 573/1 i 573/2 o pow. 0,75 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 103/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Basznia Górna oznaczonej nr dz. 674/9 o pow. 0,4200 stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 104/2006 Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 106/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 107/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 2006 r.
Zarządzenie Nr 108 /2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 109/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005 r.
Zarządzenie Nr 110/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 111/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 111a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 112/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 112a/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki „AUTOSAN H-9-21” i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego –licytacji ustnej.
Zarządzenie Nr 113/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 114/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 115/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 116/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 117/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 118/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 119/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 120/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi: Basznia Górna oznaczonej nr dz. 573/1 o pow. 0,65 ha, nr dz. 573/2 o pow. 0,10 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 121/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 122/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 123/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 124/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.
Zarządzenie Nr 125/2006 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Lubaczów
V KADENCJI 2006 – 2010

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans nma stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006r .
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006r .
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2006r .

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny