Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna ? na rzecz Polskiej Siarki Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,
Data publikacji: 2019-06-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej publicznej na potoku Papiernia wraz z przebudową odcinków drogi gminnej publicznej stanowiących odcinki dojazdowe do mostu z odprowadzeniem wód opadowych (roztopowych) z mostu oraz odcinków dojazdowych do mostu do istniejących rowów odwodnieniowych przydrożnych wraz z umocnieniem koryta potoku Papiernia w rejonie mostu na działkach nr ewid. gruntów: 1008/1, 1027, 1028, 997/10, 491, 156 w miejscowości Basznia Górna ? na rzecz Polskiej Siarki Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz,

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,51 MB

    Ilość pobrań: 4

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny