Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU GRECKO-KATOLICKIM W SIENIAWCE - I ETAP
Data publikacji: 2019-10-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Anna Janczura
Działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2019, poz.688), Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU GRECKO-KATOLICKIM W SIENIAWCE - I ETAP" złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów z siedzibą w Lubaczowie, ul. Jasna 1.
W okresie od 04.10.2019 r. r. do 11.10.2019 r. istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących realizacji niniejszej oferty, które można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Lubaczów lub elektronicznie na adres: sekretarz@lubaczow.com.pl

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,67 MB

    Ilość pobrań: 14

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny