Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubaczowa o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS Ixl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 oraz budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr. ewid. 166/1, 166/2, 165,173, 175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40,212/1,213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów
Data publikacji: 2020-01-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 0,04 MB

    Ilość pobrań: 6

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny