Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej Nr 202/1547
Data publikacji: 2020-01-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Aleksander Butyński
Na podstawie § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661) Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej Nr 202/1547 dla zabytku: budynek drewniany na działce nr ewid. gruntów 758/1 w miejscowości Załuże.
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu pozytywnie zaopiniował wyłączenie z wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w/w obiektu.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny