Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1xl20/50mm2, budowa stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, przebudowa słupa SN 15kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4xl20mm2 i budowa sześciu przyłączy kablowych nN 0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. 166/1,166/2,165,173,175 w mieście Lubaczowie oraz na działkach nr ewid. 40,212/1,213 w miejscowości Mokrzyca, gm. Lubaczów
Data publikacji: 2020-02-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny