Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data publikacji: 2020-02-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Anna Janczura

Działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2019, poz.688), Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA DREWNIANEGO W KROWICY SAMEJ" złożoną przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej.

W okresie od 19.02.2020 r. r. do 26.02.2020 r. istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących realizacji niniejszej oferty, które można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Lubaczów lub elektronicznie na adres: sekretarz@lubaczow.com.pl

Wójt
Wiesław Kapel

Załączniki

  • Ilość pobrań: 5

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny