Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Data publikacji: 2020-04-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stanisław Woś

Wójt Gminy informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie pracy Urzędu Gminy (brak możliwości przyjmowania interesantów), zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. mogą być przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. do godziny 15.00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@lubaczow.com.pl.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą być doręczone  do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem  za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów , a nie przez pełnomocnika wyborczego
  2.  Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 16 632 16 84 wew. 12 lub 21

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny