Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów
Data publikacji: 2020-05-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Aleksander Butyński

I N F O R M A C J A

                Wójt Gminy Lubaczów informuje, że uchwałą Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Lubaczów, nie stanowiącym jej własności została przyznana dotacja na prace przy zabytkowym obiekcie:

 

Lp.

Zabytek

 

Dotowany

Dofinansowane zadanie

Koszt realizacji

-------------------

Przyznana dotacja

1.

Drewniany kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca
w Szczutkowie

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Objawienia Pańskiego
w Łukawcu

Pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem św. Mikołaja

 

71 703,51 zł

-------------------

20 000,00 zł


Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny