Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Informacja Wójta Gminy Lubaczów Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data publikacji: 2020-06-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Informacja Wójta Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów informuje,  że w związku z wyborami  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

1) Głosowanie korespondencyjne:

Każdy wyborca może głosować  korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu  w Przemyślu za pośrednictwem Urzędu Gminy Lubaczów, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

2) Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Lubaczów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

3) Dopisywanie do spisu wyborców

Do dnia 23 czerwca 2020 r,  wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Lubaczów  będzie dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.

Osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach wyznaczonych na 10 maja 2020 r, muszą ponowić swój wniosek.

4) Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Na żądanie wyborcy, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów,  w Urzędzie Gminy Lubaczów możliwe jest wybranie zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie Rzeczypospolitej Polski.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy Lubaczów , najpóźniej w drugim dniu przed dniem pierwszego głosowania, tj. do dnia 26 czerwca  2020r.
Informacje w sprawie  głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania udzielane są w Urzędzie Gminy Lubaczów pok. Nr 11,  tel. 16 632 16 84 wew. 21

Druki do pobrania:

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,17 MB

  Ilość pobrań: 11

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,88 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,20 MB

  Ilość pobrań: 3

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,22 MB

  Ilość pobrań: 12

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny