Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIEo postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna
Data publikacji: 2020-07-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.18.2020
Lubaczów, dnia 08.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1489/2, 1479/2, 666/2, 666/26 w miejscowości Basznia Dolna" ? na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agatę Ampulską HES-GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.61.2020 z dnia 06.07.2020 r. (08.07.2020 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego z warunkiem:
?    przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów - Basznia (działka nr ewid 1479/2 w miejscowości Basznia Dolna) gazociągiem średniego ciśnienia PE dn 63 wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.


Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny