Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Organizacyjny i Oświaty - stanowiska
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Referat Organizacyjny i Oświaty Stanowiska

 1. Kierownik Referatu;
 2. stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i kadr;
 3. stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 4. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych;
 5. stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, młodocianych i rozliczeń finansowych,
 6. stanowisko ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 7. stanowisko ds. obsługi Rady Gminy;
 8. stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 9. stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego i archiwum;
 10. opiekun dzieci dowożonych;
 11. kierowca autobusu;
 12. sprzątaczka 1;
 13. sprzątaczka 2;
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny