Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska - pracownicy
Data publikacji: 2021-01-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Kierownik Referatu - mgr Katarzyna Goniak (pokój nr. 12)

Pracownicy referatu:
  1. mgr inż. Aleksander Butyński (pokój nr. 13) - stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury komunalnej, koordynator ds. dostępności,
  2. mgr Angelika Kolbuszewska (pokój nr 13) - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,
  3. mgr Małgorzata Gątarz (pokój nr. 14) - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
  4. Zdzisław Zielnik (pokój nr. 1) - leśniczy lasów gminnych,
  5. mgr Tadeusz Zaborniak (pokój nr. 1) - leśniczy lasów gminnych,
  6. mgr inż. Jan Gancarz (pokój nr. 14) - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji,
  7. mgr Mariusz Kierepka (pokój nr. 14) - stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
  8. Józef Nicpoń - pracownik gospodarczy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny