Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)
Data publikacji: 2021-12-07
Osoba, która stworzyła pozycję:   
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
GPS.6733.28.2021
Lubaczów, dnia 07.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407, 406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1, 444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 508, 507/1, 509, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 525/1, 526, 529, 530, 531, 545/3, 545/7, 545/9, 545/11, 545/13, 545/15, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 545/27, 547/1, 547/3, 549, 551, 552, 553, 561, 566/1, 568, 586, 587, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606 w miejscowości Dąbrowa; na działkach o nr ewid. gruntów: 595/2, 596/2, 599/2, 600/1, 601/1, 601/2, 602/3, 603, 604, 605, 606, 607/1, 607/6, 608, 615, 616, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 649, 650, 651, 652, 653/3, 653/4, 653/6, 653/7, 654, 656 w miejscowości Lisie Jamy oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 4472/5, 4686/1, 4844, 4845, 4855 w mieście Lubaczów? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, wydane zostało przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowienie znak: ZS.224.205.2021 z dnia 07.12.2021 r. (07.12.2021 r. ? data wpływu do tut. Urzędu)uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do  art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741).

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 13.

Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny