Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Rozwoju i Promocji Gminy - pracownicy
Data publikacji: 2007-02-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Referat Rozwoju i Promocji Gminy


Pracownicy Referatu:

  1. mgr Bernadeta Gujda-Rawska (pokój nr. 21) - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  2. mgr Magdalena Czuryło (pokój nr. 21) - stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy,
  3. mgr inż. Tomasz Mach (pokój nr. 20) - informatyk.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny