Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów
Data publikacji: 2022-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Aleksander Butyński
Wójt Gminy Lubaczów informuje, że uchwałą Nr XLI/409/2022 Rady Gminy Lubaczów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów, nie stanowiącym jej własności zostały przyznane dotacje na prace interwencyjne przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

Lp.

Zabytek

 

Dotowany

Dofinansowane zadanie

Koszt realizacji zadania

-------------------

Kwota dotacji przyznana przez Radę Gminy Lubaczów

1.

Drewniany kościół w Krowicy Samej wpisany do rejestru zabytków nieruchomych A-400

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego
w Krowicy Samej

Zabezpieczenie elewacji: usunięcie zdegradowanych powłok malarskich
i wykonanie nowych impregnatem powłokotwórczym

 

25 010,90 zł

-------------------

20 000,00 zł

2.

Cmentarz obrządku wschodniego w Sieniawce wpisany do rejestru zabytków nieruchomych A-1534

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów,

ul. Jasna 1,

37-600 Lubaczów

IV etap prac konserwatorskich 11 nagrobków

 

28 983,72 zł

--------------------

4 000,00 zł

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny