Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa - stanowiska
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa - Stanowiska

 1. Kierownik referatu - Zastępca Wójta Gminy
 2. stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,
 3. stanowisko ds. budownictwa i eksploatacji obiektów komunalnych,
 4. stanowisko ds. drogownictwa, elektryfikacji i telekomunikacji,
 5. stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji,
 6. stanowisko ds. zamówień publicznych,
 7. stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 8. leśniczy lasów gminnych,
 9. leśniczy lasów gminnych,
 10. stanowisko ds. inwestycji sieciowych,
 11. stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 12. stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 13. stanowisko ds. eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 14. stanowisko ds. inkasa
 15. stanowisko ds. inkasa
 16. stanowisko ds. obsługi 1
 17. stanowisko ds. obsługi 2
 18. stanowisko ds. obsługi 3
 19. stanowisko ds. obsługi 4
 20. stanowisko ds. obsługi 5
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny