Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 organizowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Lubaczowie na terenie obwodów łowieckich nr 54PK i 80PK
Data publikacji: 2022-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

GPS.6150.7.2022    Lubaczów, 6 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o terminie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości, plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 organizowanych przez Koło Łowieckie "Ryś" w Lubaczowie na terenie obwodów łowieckich nr 54PK i 80PK.

Kalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" w Lubaczowie

Lp. Data Nr obw. Teren polowania Zwierzyna Miejsce zbiórki  Prowadzący
1 11.11.2022r. 80 Horaj Lipina Jeleń, dzik, lis, kuna Cetynia Domek R. Łańcucki T. Starościak
80 Lipowiec Jeleń, dzik, lis, kuna H. Gąsior A. Mazurkiewicz
2 11.12.2022r. 80 Lisie Jamy, Krowica Zając, lis Lisie Jamy R. Łańcucki A. Mazurkiewicz
3 24.12.2022r. 80 Mazury   Jeleń, dzik, lis, kuna, zając Dąbrowa R. Łańcucki H. Gąsior
4 14.01.2023r. 80 Szczutków Wiklina Jeleń, dzik, lis, kuna Łukawiec CPN H. Gąsior A. Mazurkiewicz

Polowania rozpoczynają się o godzinie 8:00.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tut. Organu.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu lub numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectw Gminy Lubaczów.


z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Środowiska
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny